Classic and Church Concerts

Baroque Orchestra Vienna
Wien - Schönborn Palace Vienna Austria
Sa 25 Mar 2023, 18:00 - Su 31 Dec 2023, 18:00
Classic Concerts in Vienna
Wien - Imperial Hall at the Beethovenplatz
Sa 25 Mar 2023, 20:00 - Fr 15 Dec 2023, 20:00
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Sa 25 Mar 2023, 19:30 - Mo 12 Jun 2023, 19:30
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein
Sa 25 Mar 2023, 15:30 - Mo 01 Jan 2024, 11:00-13:00
Classic Concerts in Vienna
Wien - Mozart House (Singerstraße) Vienna
Sa 25 Mar 2023, 18:00-19:00 - Sa 30 Dec 2023, 18:00-19:00
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Sa 25 Mar 2023, 19:30 - Su 25 Jun 2023, 11:00
Schönbrunn Palace
Wien - Schönbrunn
Sa 25 Mar 2023, 17:15 - Fr 31 Mar 2023, 17:15
Kursalon Vienna
Wien - Kursalon Vienna Stadtpark
Sa 25 Mar 2023, 18:00 - Sa 30 Dec 2023, 18:00
Kursalon Vienna
Wien - Kursalon Vienna Stadtpark
Sa 25 Mar 2023, 18:00 - Sa 30 Dec 2023, 18:00
Kursalon Vienna
Wien - Kursalon Vienna Stadtpark
Sa 25 Mar 2023, 20:30 - Sa 30 Dec 2023, 20:30
Classic Concerts in Vienna
Wien - Palais Auersperg
Sa 25 Mar 2023, 18:30 - Sa 30 Dec 2023, 18:30
Schönbrunn Palace
Wien - Schönbrunn
Sa 25 Mar 2023, 20:30 - Mo 01 Jan 2024, 16:00
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein
Sa 25 Mar 2023, 19:30 - 21:40 - Su 17 Dec 2023, 11:00 - 13:00
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein Brahms Hall
Sa 25 Mar 2023, 19:30 - Sa 27 May 2023, 20.00-21.00
Classic Concerts in Vienna
Wien - Mozarthaus (Domgasse) Vienna
Sa 25 Mar 2023, 18:30 - Su 07 Jan 2024, 18:30
Church Concerts in Vienna
Wien - St. Stephen's Cathedral
Sa 25 Mar 2023, 20:30 - Sa 25 Mar 2023, 20:30
Classic Concerts in Vienna
Wien - Eschenbach Palace
Su 26 Mar 2023, 20:15 - Tu 19 Dec 2023, 20:15
Church Concerts in Vienna
Wien - St. Peter's Church (Peterskirche)
Su 26 Mar 2023, 20:30-21:30 - We 03 Jan 2024, 20:30-21:30
Church Concerts in Vienna
Wien - St. Annes´s Church
Su 26 Mar 2023, 20:00-21:15 - Tu 30 May 2023, 20:00-21:15
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein Brahms Hall
Su 26 Mar 2023, 19:30 - 22:00 - Su 26 Mar 2023, 19:30 - 22:00
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Su 26 Mar 2023, 19:30 - We 31 May 2023, 19:30
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Su 26 Mar 2023, 19:30 - Su 26 Mar 2023, 19:30
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Mo 27 Mar 2023, 19:30 - Mo 29 May 2023, 11:00
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein Brahms Hall
Mo 27 Mar 2023, 19:30 - 22:00 - Mo 27 Mar 2023, 19:30 - 22:00
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Tu 28 Mar 2023, 19:30 - Tu 28 Mar 2023, 19:30
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
We 29 Mar 2023, 12:30 - We 17 May 2023, 12:30
Schönbrunn Palace
Wien - Schönbrunn
We 29 Mar 2023, 20:30 - Sa 30 Dec 2023, 20:30
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
We 29 Mar 2023, 19:30 - We 29 Mar 2023, 19:30
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein Brahms Hall
Th 30 Mar 2023, 19:30 - 21:30 - Th 23 Nov 2023, 19:30 - 21:30
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Th 30 Mar 2023, 19:30 - Th 30 Mar 2023, 19:30
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Th 30 Mar 2023, 19:30 - Th 30 Mar 2023, 19:30
Church Concerts in Vienna
Wien - St. Charles's Church
Fr 31 Mar 2023, 20:15 - We 29 Nov 2023, 20:15
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein Brahms Hall
Fr 31 Mar 2023, 19:30 - 21:30 - Fr 31 Mar 2023, 19:30 - 21:30
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein
Sa 01 Apr 2023, 19:30 - Su 03 Dec 2023, 11:00 - 13:00
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein
Sa 01 Apr 2023, 20:15 - We 20 Dec 2023, 20:15
Church Concerts in Vienna
Wien - Minoritenkirche
Sa 01 Apr 2023, 18:30 - Sa 01 Apr 2023, 18:30
Classic Concerts in Vienna
Wien - House of Industry
Sa 01 Apr 2023, 20:00 - We 03 Jan 2024, 20:00
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Sa 01 Apr 2023, 19:30 - Sa 01 Apr 2023, 19:30
Classic Concerts in Vienna
Wien - Vienna City Hall (Rathaus)
Mo 03 Apr 2023, 20:00 - Sa 16 Dec 2023, 20:00
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein
Th 06 Apr 2023, 19:30 - 21:45 - Th 06 Apr 2023, 19:30 - 21:45
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein
Su 09 Apr 2023, 19:30 - 21:30 - Su 09 Apr 2023, 19:30 - 21:30
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Tu 11 Apr 2023, 18:00 - Fr 05 May 2023, 18:00
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein
Tu 11 Apr 2023, 19:30 - 21:30 - Tu 11 Apr 2023, 19:30 - 21:30
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein
We 12 Apr 2023, 15:30 - 17:00 - Tu 31 Oct 2023, 19:30 - 21:30
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
We 12 Apr 2023, 19:30 - We 12 Apr 2023, 19:30
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
We 12 Apr 2023, 19:30 - We 12 Apr 2023, 19:30
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Th 13 Apr 2023, 19:30 - Th 13 Apr 2023, 19:30
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Fr 14 Apr 2023, 19:30 - Fr 16 Jun 2023, 19:30
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Sa 15 Apr 2023, 19:30 - Sa 15 Apr 2023, 19:30
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein
Sa 15 Apr 2023, 15:30 - 17:40 - Su 16 Apr 2023, 11:00 - 13:00
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Su 16 Apr 2023, 19:30 - Su 16 Apr 2023, 19:30
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Su 16 Apr 2023, 19:30 - Su 16 Apr 2023, 19:30
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein
Su 16 Apr 2023, 19:30 - Su 16 Apr 2023, 19:30
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Mo 17 Apr 2023, 20:00 - Tu 18 Apr 2023, 20:00
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein
We 19 Apr 2023, 19:30 - 21:30 - Su 26 Nov 2023, 15:00 – 17:35
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Th 20 Apr 2023, 19:30 - Th 20 Apr 2023, 19:30
Classic and Church Concerts
Wien - Musik & Theater Muth
Fr 21 Apr 2023, 17:00 - Fr 09 Jun 2023, 17:00
Musikverein Vienna
Wien - Musikverein
Fr 21 Apr 2023, 19:30 - 21:45 - Fr 21 Apr 2023, 19:30 - 21:45
Konzerthaus Vienna
Wien - Wiener Konzerthaus
Fr 21 Apr 2023, 19:30 - Fr 21 Apr 2023, 19:30
Church Concerts in Vienna
Wien - St. Stephen's Cathedral
Sa 22 Apr 2023, 20:30 - Sa 30 Dec 2023, 20:30
1